Cetec - Usługi
Cetec > Usługi

Usługi

Poza kompleksowymi dostawami sprzętu informatycznego i oprogramowania oferujemy szereg usług związanych ze wsparciem przed i posprzedażowym oraz integracją systemów. Nasze rozwiązania opracowujemy w oparciu o najnowsze technologie i najlepsze produkty leaderów rynku. Śledzimy trendy i nowości rynkowe ciągle aktualizując naszą ofertę. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i ścisłej współpracy z producentami, także w zakresie ustawicznego szkolenia naszego personelu, jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką jakość wykonywanych usług (doradztwa, wdrożeń, szkoleń i serwisu).

Pomoc techniczna

w postaci konsultacji telefonicznych, mailowych, zdalnych lub na miejscu u klienta ma każdym z etapów projektu teleinformatycznego.

Doradztwo

w zakresie doboru optymalnych rozwiązań i urządzeń w zależności od potrzeb i możliwości klienta, w razie konieczności poprzedzone audytem. Obejmuje analizy wymagań klienta i opracowanie optymalnego projektu, szczegółową prezentację wybranego rozwiązania w kontekście technologii oraz planów rozwoju, określenie wymaganego budżetu.

Instalacje i wdrożenia

kompleksowych rozwiązań sieciowych, storage'owych, obejmujące dostawę, instalację i konfigurację urządzeń, instalację oprogramowania, przeprowadzenie stosownych testów przez certyfikowanych inżynierów, przygotowanie dokumentacji technicznej.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

świadczony w oparciu o pakiety serwisowe oferowane przez producenta bądź też własny serwis (diagnostyka, krótki czas reakcji na awarię, naprawa urządzeń lub szybka podmiana na sprawne, rekonfiguracja, regularne wizyty kontrolne lub zdalny nadzór, utrzymywanie magazynu urządzeń i części serwisowych, testy wydajnościowe itd).

Audyty bezpieczeństwa

czyli badanie i ocena aktualnego poziomu bezpieczeństwa IT, przygotowanie szczegółowego raportu z zakresu wykonanych czynności, zidentyfikowanych luk bezpieczeństwa wraz z wytycznymi dotyczącymi ich likwidacji oraz metody rozwiązań poszczególnych podatności systemu na ataki sieciowe.

Szkolenia handlowe i techniczne

dla użytkowników i administratorów systemów z zakresu wiedzy o produktach i rozwiązaniach, obsługi i konfiguracji urządzeń, zajęcia w laboratorium. Dzięki współpracy ze specjalistycznymi firmamii szkoleniowymi istnieje możliwość szkoleń w formie eLearningu.